• Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van elk Product geleverd door :

   

  Het bedrijf Ecom Vibe (Japan Vibe) via hun website https://japan-vibe.nl waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS.

  Société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder nummer 883 427 767 00016.

  Het intracommunautaire BTW-nummer is FR37883427767.

  Ons e-mailadres is contact@japan-vibe.nl

  De host van de website is TUCOWS INC, gevestigd aan 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, waarvan de contactgegevens zijn Tucows.com - Telefoon: +33 (0)9 48 23 87 99

  Hierna het "Bedrijf" of de "Verkoper",

  van Klanten die consumenten zijn, d.w.z. elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit vallen, hierna de "Klant" genoemd.

  1. Alle Bestellingen van Producten impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding en volledige naleving door de Klant van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op alle andere documenten, zoals catalogi, advertenties en kennisgevingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door het Bedrijf.
  2. Het bedrijf verkoopt kleding, accessoires, woninginrichting en diverse artikelen voor in huis.
  3. De Onderneming verkoopt geen Producten aan minderjarigen. Als de Klant jonger is dan achttien (18) jaar, mag hij of zij de Site alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.
  4. De foto's op de Site zijn niet-contractueel en kunnen aanzienlijk afwijken van de gefotografeerde modellen. Deze verschillen zijn te wijten aan de instellingen van de verschillende schermen en camera's, de belichting van de Producten, de hoek van de opname, enz.
  5. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de Bestelling door de Klant.

  Artikel -2- Klantcontact

  1. De klantendienst en de dienst na verkoop van het Bedrijf kunnen enkel gecontacteerd worden via e-mail op contact@japan-vibe.nl. In de e-mail moeten Klanten hun voornaam, achternaam, het onderwerp van hun verzoek en hun Bestelnummer vermelden.
  2. Voor alle zakelijke vragen (partnerschap, media, contractvoorstellen) kan het bedrijf alleen per e-mail worden gecontacteerd op contact@japan-vibe.nl.

  Artikel 3- Definities

  "Klant" verwijst naar elke consumentenklant die een Bestelling heeft geplaatst.

  "Algemene verkoopvoorwaarden" verwijst naar dit verkoopcontract.

  "Bestelling" verwijst naar elke bestelling van Producten die op de website https://japan-vibe.nl worden geplaatst.

  "Winkelmandje" verwijst naar alle geselecteerde Producten.

  "Producten" verwijst naar de goederen die te koop worden aangeboden op de Site. Elke product presentatie vermeldt de prijs, de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantenservice, de productpresentatie, de beschikbaarheid en de mening van andere consumenten indien van toepassing.

  Het "Bedrijf" verwijst naar Ecom Vibe SAS.

  De "Site" verwijst naar de website https://japan-vibe.nl, het exclusieve eigendom van het Bedrijf.

  "Geografische Zone van de Aanbieding" verwijst naar het hele land waar de Onderneming de Producten te koop aanbiedt en waar zij de Verkooporder leveren, d.w.z. Europa, Franse overzeese departementen en gebiedsdelen (DOM TOM) en Noord-Amerika.

  Artikel -4- De bestelling plaatsen

  1. De Klant plaatst de Bestelling via de Website: de Klant registreert en valideert de Bestelling op de Website.
  2. Om een Bestelling te plaatsen op de Website, kunnen Klanten een of meer Producten selecteren uit de catalogus van de Website door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje". Op de pagina "Winkelmandje" kunnen Klanten de gegevens van hun Bestelling controleren en eventuele fouten corrigeren voordat ze de Bestelling bevestigen.
  3. Op de pagina "Informatie" moeten Klanten hun contactgegevens invoeren. Ze kunnen ervoor kiezen om hun Bestelling per e-mail te opvolgen door het vereiste vakje aan te vinken.
  4. Op de pagina "Levering" moet de Klant de aangeboden verzendmethode kiezen.
  5. Op de pagina "Bevestiging" moet de Klant deze bankgegevens en het factuuradres invoeren. Klanten kunnen ook een promotiecode invoeren indien ze die hebben.
  6. Er verschijnt een volledig overzicht van de Bestelling. De Klant kan elk deel van de Bestelling wijzigen alvorens deze af te ronden. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele fouten in de Bestelling, de Producten en de contactgegevens.
  7. De verkoop is geldig gesloten wanneer de Klant de Bestelling heeft bevestigd door te klikken op de knop "Mijn bestelling afronden", de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft aanvaard en heeft betaald volgens de door de Klant gekozen voorwaarden, onder voorbehoud van de uitoefening van het herroepingsrecht.

  De valideringsdatum van de Bestelling komt overeen met de datum van ontvangst van de contante betaling van de totale prijs, inclusief btw, naar behoren geregistreerd.

  Artikel -5- Beschikbaarheid

  Product aanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site, en zolang ze op voorraad zijn, behalve in het geval van promotieaanbiedingen die als dusdanig vermeld staan op https://japan-vibe.nl. In het geval dat een Product niet meer beschikbaar is nadat de Bestelling werd geplaatst, zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail. De Bestelling wordt dan automatisch geannuleerd en de Onderneming betaalt de Klant alle reeds betaalde bedragen terug binnen dertig (30) dagen na betaling.

  Artikel -6- Uitoefening van het herroepingsrecht

  1. Voor alle verkooptransacties op afstand beschikt de Klant over een termijn van dertig (30) vrije dagen vanaf de dag nadat hij/zij de goederen in ontvangst heeft genomen of het aanbod voor een dienst heeft aanvaard, zonder rechtvaardiging of betaling van sancties van zijn/haar kant. De uitoefening van dit recht beëindigt deze overeenkomst.
  1. Wanneer de periode van dertig (30) dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feest- of bankdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De Klant dient het Bedrijf van deze beslissing op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de Klantenservice op contact@japan-vibe.nl. 
  1. De Klant heeft vervolgens nog veertien (14) dagen de tijd, vanaf de datum waarop hij/zij op de hoogte is gesteld van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen, om de goederen terug te sturen naar het Bedrijf op het adres vermeld in Artikel 1. De Klant mag het Product niet terugsturen naar de fabrikant.

  Daartoe kan de Klant de vervoerder van zijn keuze aanwijzen, die ervoor zorgt dat de behandeling en het vervoer in de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden. De Klant is verantwoordelijk voor de beschermende verpakking van de Producten. De Onderneming raadt de Klant aan om de goederen aangetekend te retourneren.

  1. De kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant, net als de risico's die verbonden zijn aan het vervoer van het Product, wat deze ook mogen zijn.
  2. De Klant is aansprakelijk in geval van waardevermindering van het Product als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen, op voorwaarde dat de Onderneming de Klant heeft geïnformeerd over zijn herroepingsrecht.

  Alleen nieuwe Producten die in de originele verpakking worden geretourneerd, worden geaccepteerd. In geval van waardevermindering van het Product wordt de retourzending niet geaccepteerd.

  1. Producten die na levering door de Klant niet zijn verzegeld, kunnen niet worden geretourneerd.

  Artikel -7- Vergoeding en kosten

  1. Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, heeft de Klant recht op terugbetaling van alle betaalde bedragen.

  Er wordt een e-mail naar de Klant gestuurd om te bevestigen dat de geretourneerde goederen door het Bedrijf zijn ontvangen en gecontroleerd. De Onderneming zal de Klant informeren over de beslissing om het verzoek om terugbetaling goed te keuren of af te wijzen.

  De terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken.

  1. Het Bedrijf zal de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als door de Klant is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.
  2. De uitoefening van het herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn beëindigt de verplichting van de partijen om dit contract uit te voeren, evenals elk bijkomend contract, zonder kosten voor de Klant, behalve die welke betrekking hebben op de terugzending van de Producten.
  3. Als de terugbetaling vertraging oploopt, moet de Klant eerst contact opnemen met de uitgever van de creditcard, daarna met de bank en ten slotte met het Bedrijf op het volgende e-mailadres: contact@japan-vibe.nl.

  Artikel -8- Prijzen

  1. De totale prijs van de Bestelling omvat de prijs van de Producten, inclusief BTW, en eventuele verzendkosten. Alle Bestellingen moeten worden betaald in Euro's (€).
  2. Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op de Site op de datum waarop de Bestelling wordt aanvaard. Kortingscodes, promoties en uitverkoop kunnen niet worden gecombineerd.
  3. Prijzen en tarieven kunnen op elk moment door het Bedrijf worden herzien.

  Artikel -9- Betaling

  1. Door het plaatsen van een Bestelling verklaart de Klant dat hij/zij voldoende financiële waarborgen heeft voor de betaling ervan en dat hij/zij de verschuldigde bedragen effectief zal betalen wanneer deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de wet.

  Facturen moeten contant worden betaald zodra de Bestelling is bevestigd, volgens de door de Klant vrij gekozen betalingsmethode.

  1. De Klant kan de Bestelling betalen met :
  • Creditcard (Carte Bleue, Visa, Mastercard of American Express): alle creditcardnummers worden versleuteld tot 256 bits wanneer de Bestelling wordt geplaatst. Ze worden alleen gedecodeerd op de server van de betalingsverwerker. Deze informatie bestaat niet in duidelijke tekst op een website en is daarom niet toegankelijk voor het Bedrijf en derden.
  • Paypal
  • Cadeaubon

  Bij betaling per bankkaart wordt de kaart pas gedebiteerd wanneer de Bestelling is gevalideerd. De betaling dient contant worden voldaan.

  1. Bankcheques worden niet geaccepteerd.
  2. Informatie met betrekking tot de aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om de Bestelling af te ronden. Zodra de Bestelling is afgerond, wordt de informatie met betrekking tot de aankooptransactie verwijderd.

  Artikel -10- Overdracht van eigendom en risico's

  1. De Klant verwerft de eigendom van de bestelde Producten op het moment dat de prijs is betaald. Elke niet-nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichting, om welke reden dan ook, machtigt de Onderneming om een gerechtelijke oplossing te zoeken voor deze verkoopovereenkomst en om de teruggave van de Producten te eisen.
  2. Aflevering betekent de overdracht aan de Klant van fysiek bezit van of controle over de goederen. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, anders dan de door het Bedrijf voorgestelde vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt.
  3. Als de Klant de levering van het Product toevertrouwt aan een andere dan de door het Bedrijf voorgestelde vervoerder, gaat het risico van verlies of beschadiging van het Product over op de Klant wanneer het Product aan de vervoerder wordt overhandigd.

  Artikel -11- Levertijden

  1. De leveringsperiode is de periode tussen de bevestiging van de Bestelling en de overdracht van het fysieke bezit van het Product aan de Klant, exclusief installatie of uitpakken.

  De levering vindt plaats binnen de termijn die bij de Bestelling is aangegeven, behalve in geval van overmacht. Bij gebrek aan enige aanduiding over de leveringsdatum van het Product, zal de Onderneming het Product uiterlijk dertig (30) dagen na het afsluiten van de Algemene Verkoopvoorwaarden leveren.

  1. Als de levering niet plaatsvindt binnen de door de Onderneming aangegeven termijn, kan de Klant, na ingebrekestelling door de Onderneming, het contract ontbinden of de verkoop annuleren per aangetekende brief of schriftelijk op een andere duurzame drager.

  Het contract wordt geacht te zijn beëindigd bij ontvangst door het Bedrijf van de aangetekende brief waarin het Bedrijf van deze beëindiging in kennis wordt gesteld, tenzij de levering inmiddels heeft plaatsgevonden.

  Artikel -12- Leveringsvoorwaarden

  1. Er wordt geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Het Bedrijf kan contact opnemen met de Klant om te controleren of de contactgegevens correct zijn. De artikelen worden verzonden vanuit ons magazijn in Talant (21240), Frankrijk.
  2. Als de levering niet kan plaatsvinden als gevolg van een fout bij het invoeren van de gegevens door de Klant, worden de kosten voor het opnieuw verzenden aan de Klant in rekening gebracht. In dit geval kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verlenging van de levertijd.
  3. De levering gebeurt door een vervoerder en wordt uitgevoerd volgens de specifieke voorwaarden van de vervoerder.
  4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de Producten door de vervoerder fysiek aan de Klant zijn overhandigd. De leveringsbon van de vervoerder, gedateerd en ondertekend door de Klant bij levering van het Product, geldt als bewijs van transport en levering.

  Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de staat van het geleverde Product te controleren in het bijzijn van de bezorger en, in het geval van schade of ontbrekende items, eventuele voorbehouden te noteren op de leveringsbon en, indien nodig, het Product te weigeren en het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen.

  Artikel -13- Aansprakelijkheid en wettelijke garanties

  1. Het Bedrijf is jegens de Klant volledig aansprakelijk voor de correcte nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verkoopvoorwaarden die op afstand zijn gesloten, ongeacht of deze verplichtingen worden uitgevoerd door het Bedrijf zelf of door andere dienstverleners en in het bijzonder door vervoerders, onverminderd zijn recht op verhaal op laatstgenoemden.
  2. Het Bedrijf kan echter geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat de niet-nakoming of onjuiste nakoming van de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijten is aan de Klant, of aan de onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het contract, of aan een geval van overmacht.
  3. Als het Product een gebrek aan conformiteit of een verborgen gebrek vertoont, kan de Europese Klant kiezen tussen de wettelijke conformiteitsgarantie (a), zoals bepaald in de artikelen L 217-4 tot L 217-14 van het Franse Wetboek voor de Consument, en de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel (b), zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.
  1. a) Europese wettelijke conformiteitsgarantie :

  De Onderneming verkoopt producten in Europa en Noord-Amerika en is daarom aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestond vóór de aankoop van de verkochte Producten, in overeenstemming met de voorwaarden van artikel L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwet.

  Deze garantie dekt geen schade, breuk of defecten die het gevolg zijn van het niet naleven van de leveringsinstructies.

  Gebreken en verslechtering van de geleverde Producten als gevolg van abnormale opslag- en/of conserveringsomstandigheden bij de Klant, met name in geval van een ongeval van welke aard dan ook, geven de Klant geen recht op de door de Onderneming verschuldigde garantie.

  Bij het inroepen van de wettelijke garantie van conformiteit:

  - heeft de Klant een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de goederen om actie te ondernemen;

  - kan de Klant kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwet;

  - is de Klant vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van levering van de goederen.

  1. b) Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

  Het Bedrijf is aansprakelijk voor verborgen gebreken in de verkochte goederen - gebreken die de goederen ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dat gebruik zodanig beperken dat de Klant de goederen niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij ervan op de hoogte was geweest - onder de voorwaarden die worden beschreven in Artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

  Deze garantie dekt geen schade, breuk of defecten die het gevolg zijn van het niet naleven van de bedieningsinstructies.

  Gebreken en verslechtering van de geleverde Producten als gevolg van abnormale opslag- en/of conserverings omstandigheden bij de Klant, met name in geval van een ongeval van welke aard dan ook, geven de Klant geen recht op de door de Onderneming verschuldigde garantie.

  Bij het inroepen van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken :

  - heeft de Klant een periode van twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek om actie te ondernemen.

  - kan de Klant kiezen tussen ontbinding van de verkoop met terugbetaling en teruggave van het (de) Product(en) of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1642-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

  - moet de Klant het verborgen gebrek bewijzen.

  Als het artikel defect of beschadigd is bij ontvangst van het Product, heeft de Klant de keuze tussen vervanging van het Product zonder extra kosten of volledige terugbetaling van de aankoopprijs.

  Om te profiteren van een volledige terugbetaling of vervanging van het defecte of beschadigde Product, moet de Klant zijn/haar verzoek sturen naar contact@japan-vibe.nl, met bijvoeging van één of meer foto's van het defecte Product om de feiten te bewijzen.

  Afhankelijk van het adres van de Klant kan de tijd die nodig is om het omgeruilde Product te ontvangen variëren.

  Producten die in de uitverkoop of promotie zijn, worden terugbetaald tegen de prijs die de koper betaalde toen hij een Bestelling plaatste op de Site. Bedragen die op het moment van aankoop zijn afgetrokken door middel van een promotiecode en/of een prijsverlaging als gevolg van een promotie worden niet terugbetaald.

  Artikel -14- Overmacht

  1. In overeenstemming met artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek worden gebeurtenissen buiten de macht van de partijen, die zij redelijkerwijs niet konden verwachten te voorzien en die zij redelijkerwijs niet konden vermijden of overwinnen, beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, voor zover het optreden ervan de nakoming van de verplichtingen volledig onmogelijk maakt.
  2. Het optreden van een geval van overmacht schort automatisch de uitvoering van de Bestelling op.
  3. Na een periode van negentig (90) kalenderdagen, indien de partijen vaststellen dat het geval van overmacht aanhoudt, kan de Bestelling door elke partij worden geannuleerd en het verkoopcontract worden beëindigd. Hiertoe stuurt de meest gerede partij de andere partij een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin het genoemde verkoopcontract wordt beëindigd.

  De effectieve datum van beëindiging is de datum waarop de brief voor het eerst wordt gepresenteerd. In dit geval kan geen van beide partijen schadevergoeding eisen, tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

  Artikel -15- Intellectuele eigendom

  1. Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden, zowel visueel als auditief, die op de Site worden weergegeven, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het beeldrecht en het octrooirecht. Niemand mag elementen van de Site reproduceren, exploiteren, heruitzenden of op welke manier dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap. In alle gevallen moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op verzoek van de Vennootschap worden ingetrokken.
  2. De Site mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, met inachtneming van andere of nog strengere bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom.
  3. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van het Bedrijf is ten strengste verboden. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar volgens de wet op intellectueel eigendom zonder voorafgaande toestemming.

  Artikel -16- Verwerking van persoonsgegevens

  1. Het Bedrijf verzamelt de gegevens van de Klant:
  2. a) voor het verwerken en volgen van de Bestelling van de Klant op haar Site; (en/of)
  3. (b) om contact met u op te nemen over verschillende gebeurtenissen met betrekking tot het Bedrijf, waaronder Product updates en klantenrelatiebeheer; (en/of)
  4. c) om informatie te verzamelen waarmee wij de Site en onze Producten kunnen verbeteren (met name door middel van cookies).

  De verzamelde gegevens worden verwerkt door de contractuele serviceproviders van de Site, die verantwoordelijk zijn voor het verpakken en distribueren van de bestelde Producten, en door de hosting serviceprovider, Shopify Inc, waarvan de servers beveiligd en beschermd zijn door een firewall.

  1. De verzamelde gegevens worden door het Bedrijf alleen bewaard voor de periode die overeenkomt met de doeleinden van de bovengenoemde verzameling, die in geen geval langer mag zijn dan vijf (5) jaar.
  2. In overeenstemming met Wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 inzake de bescherming van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), heeft de Klant het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie, verwijdering van of bezwaar op legitieme gronden tegen zijn of haar gegevens.
  3. Klanten kunnen hun rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@japan-vibe.nl.

  Artikel -17- Opmerkingen en andere suggesties van gebruikers

  1. Als de Klant ideeën, voorstellen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), al dan niet op verzoek van het Bedrijf, verleent de Klant het Bedrijf het recht om op elk gewenst moment en zonder beperking de door de Klant aan het Bedrijf gestuurde Opmerkingen te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en anderszins te gebruiken in welke media dan ook.
  2. Het Bedrijf is niet en zal niet worden verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om compensatie te betalen aan wie dan ook voor verstrekte opmerkingen; (3) om te reageren op opmerkingen.
  3. Het Bedrijf kan inhoud controleren, wijzigen of verwijderen die het, naar eigen goeddunken, als illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of crimineel verwerpelijk beschouwt, of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
  4. De Klant verbindt zich ertoe om commentaren te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. De Klant verbindt zich ertoe om in zijn/haar commentaar geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud op te nemen, en dat deze geen computervirussen of andere kwaadaardige software zal bevatten die de werking van de Site of andere geassocieerde websites kan beïnvloeden. De Klant verbindt zich ertoe geen vals e-mailadres te gebruiken, zich niet als iemand anders voor te doen en niet te proberen de Onderneming en/of derden te misleiden wat betreft de oorsprong van zijn/haar opmerkingen.
  5. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de gepubliceerde opmerkingen en de juistheid ervan. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot door de Klant of derden gepubliceerde opmerkingen.

  Artikel -18- Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  1. Op de Algemene Verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing.

  De Site behoudt zich het recht voor om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen elke poging tot frauduleuze aankoop of aankoop met een verboden, gestolen of vervalste bankkaart. In deze context wordt geen enkele poging tot minnelijke schikking aanvaard.

  De nietigheid van een clausule van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen en ontslaat de Klant niet van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

  Compensatie

  U gaat ermee akkoord om het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, agenten, dienstverleners, advocaten, leveranciers en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaat- en gerechtskosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website of onze producten en diensten, uw schending van de Voorwaarden of uw schending van uw erkenningen, overeenkomsten, verklaringen, garanties en verplichtingen hieronder.

  1. Nationale of grensoverschrijdende geschillen die voortvloeien uit de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van dit contract kunnen op verzoek van de Klant worden onderworpen aan bemiddeling.

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language, Médiateur agréé par la Commission d'Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC), wordt aangesteld als Ombudsman voor de consument, om de beslechting van geschillen tussen de Vennootschap en haar Klanten te vergemakkelijken, voor een periode van drie (3) jaar vanaf [01/05/ 2019].

  1. Op de website van de Europese Commissie wordt de gebruikte bemiddelingsprocedure beschreven en kunnen klanten online een verzoek om bemiddeling indienen met ondersteunende documenten.
  2. In het bijzonder kan het geschil niet door de bemiddelaar worden onderzocht indien :

  - de Klant niet kan aantonen dat hij eerder heeft geprobeerd het geschil rechtstreeks met het Bedrijf op te lossen door middel van een schriftelijke klacht,

  - de claim duidelijk ongegrond of beledigend is,

  - het geschil al eerder is onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door een rechtbank,

  - de consument zijn verzoek bij de bemiddelaar meer dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij het Bedrijf heeft ingediend,

  - het geschil niet onder haar bevoegdheid valt.

  1. De bemiddeling is gratis voor de Klant. Indien de Klant in enig stadium van de bemiddeling een beroep doet op een advocaat, een derde van zijn keuze of een deskundige om hem te verdedigen, draagt alleen hij de kosten.
  2. De bemiddelaar mag geen instructies van de partijen ontvangen of op basis van het resultaat worden beloond.
  3. Deelname aan bemiddeling sluit de mogelijkheid van een beroep op de rechter niet uit. Het staat de partijen vrij om hun geschil voor te leggen aan een rechter binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In het geval van een geschil voor een rechter, wordt de bevoegdheid toegewezen aan de bevoegde Franse rechtbank.
  4. De Site behoudt zich het recht voor om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen elke poging tot frauduleuze aankoop of aankoop met een verboden of geblokkeerde bankkaart, of een gestolen of vervalste cheque. In deze context wordt geen enkele poging tot minnelijke schikking aanvaard.
  5. Het feit dat een clausule van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig en onuitvoerbaar wordt, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen en ontslaat de Klant niet van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.